[ Mezu hau ondo bistaratzen ez baduzu, sakatu hemen ]

Playnano Anima zaitez nanoteknologiari buruz jokatu eta erabakitzera. Baduzu zer esana! Azaroaren 22a,  osteguna  18:00 CIC nanoGUNE (Tolosa hiribidea, 76)

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure helbide elektronikoa Donostia International Physics Center-en (DIPCen) titulartasuna duen fitxategi batean sartuta dagoela aitortzen dugu. Horren helburua DIPCk eta/edo beste erakundeek antolatzen dituzten zientzia-dibulgazio ekitaldien berri ematea da. Zure datuak, zientzia-dibulgazio ekimenen berri emateko helburuarekin beste erakunde kolaboratzaileei (besteak beste CIC nanoGUNE) laga daitezkeela aditzera ematen dizugu. 30 egunen barruan ez baduzu kontrakoa adierazten, emate hori onartzen duzula ulertuko da. Nahi izanez gero, aipatutako Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza-eskubideak balia ditzakezu; horretarako, DIPCra zuzenduz, postaz Manuel Lardizabal pasealekua 4, 20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) helbidera edo posta info@topadipc.eu helbidera.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, se le informa que su dirección de correo electrónico está recogida en un fichero titularidad del Donostia International Physics Center (DIPC). El objetivo del mismo es la difusión y gestión de eventos de divulgación científica organizados por el DIPC y/u otras entidades. Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser cedidos a otras entidades colaboradoras (entre otras CIC nanoGUNE) con la finalidad de enviarle comunicaciones relativas a eventos de divulgación científica. Si usted no manifiesta lo contrario en un plazo de 30 días, se entenderá que consiente dicha cesión. Tal y como contempla la Ley podrá ejercer sus derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al DIPC, bien por correo postal a Pº Manuel Lardizabal 4, 20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) o por correo electrónico a info@topadipc.eu.